Vaatamine: Valitsuse määrus Otsi
 Reg. nr: 
2-1.3/1
 Istungi kuupäev: 
08.02.2021
 Pealkiri: 
Türi Põhikooli arengukava aastateks 2021–2024 kinnitamine
 Staatus: 
Kehtiv
 Muutmise või kehtetuks tunnistamise alus: 
 Eelnõu fail: 
 Lisa (avalikustatav): 
 Eelnõu seletuskiri: 
 Riigi Teatajas: 
 
Piirangud
Avalik