Vaatamine: Käskkiri Otsi
 Reg-nr: 
21.2-1/20
 Kuupäev: 
09.06.2020
 Andja nimetus: 
Vallavanem
 Pealkiri: 
Üldplaneeringu töörühma muutmine
 Andmed kehtivuse kohta: 
Kehtib vastuvõtmisest kuni õiguse lõpliku realiseerimiseni, kohustuse täitmiseni, kehtetuks tunnistamiseni või õigusaktidest tulenevalt kehtivusaja lõppemiseni
 Muutmise või kehtetuks tunnistamise alus: 
 Fail (alates 01.01.2019): 
 Lisa (alates 01.01.2019): 
 
Piirangud
Avalik