Vaatamine: Käskkiri Otsi
 Reg-nr: 
21.2-1/312
 Kuupäev: 
21.08.2019
 Andja nimetus: 
Vallavanem
 Pealkiri: 
Üldplaneeringu koostamise töörühma muutmine ja töörühma koosseisu uuesti kinnitamine
 Andmed kehtivuse kohta: 
Muudetud
 Muutmise või kehtetuks tunnistamise alus: 
Vallavanema 09.06.2020 käskkiri nr 21.2-1/20.
 Fail (alates 01.01.2019): 
 Lisa (alates 01.01.2019): 
 
Piirangud
Avalik