Kirjavahetus
    Saabunud dokument
    Väljasaadetav dokument
Käskkiri
Leping
  Kirjavahetus Otsi
 Alla  | Järgmine (20) »»» |  Viimane
Reg-nr Reg-kuupäev Pealkiri  Kasvav Saatja / Saaja
1-11/68 25.11.2021 Nõusolek Ganvix Kaubanduse OÜ
2-8/67 25.11.2021 Avaldus LO
1-11/66 25.11.2021 Türi Vallavalitsuse korraldus nr 413 Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Kultuurikeskuse valduses oleva Türi vallale kuuluva bilansivälise vara mahakandmine ning bilansivälise vara arvestuse lõpetamine Türi Vallavalitsus
1-11/65 15.11.2021 Türi Vallavalitsuse korraldus Türi Vallavalitsus
1-11/64 15.11.2021 Türi Vallavalitsuse korraldus Türi Vallavalitsus
1-11/63 15.11.2021 Kinnituskiri näituse toimumise kohta Türi Kultuurikeskuse galeriis Eesti Kultuurkapital
1-11/62 08.11.2021 Kinnituskiri ruumide rendi kohta Türi Kultuurikeskuses Reiting PR OÜ
1-11/61 05.11.2021 Türi Vallavalitsuse korraldus nr 387 "Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Kultuurikeskuse valduses oleva Türi vallale kuuluva vara mahakandmine" Türi Vallavalitsus
1-11/60 26.10.2021 Garantiikiri Antista AS
1-11/59 26.10.2021 Taotlus Türi Vallavalitsus
1-11/58 21.10.2021 Türi Vallavalitsuse korraldus nr 373 „Türi valla vara ja kohustuste aastainventuuride korraldamine ning aastainventuuride tegemiseks ajutiste komisjonide moodustamine“. Türi Vallavalitsus
2-8/57 07.10.2021 Avaldus LO
1-11/56-2 10.09.2021 Vastus teabenõudele JL
1-11/54-2 09.09.2021 Vastus selgitustaotluse täiendavatele küsimustele JL
1-11/56-1 09.09.2021 Vastus teabenõudele JL
1-11/56 07.09.2021 Vastus teabenõudele JL
1-11/55 07.09.2021 Teabenõue Türi Vallavalitsus
1-11/54-1 07.09.2021 Ametlik kiri vallavalitsuselt1-11/54 Täiendavad küsimused JL
1-11/54 06.09.2021 Vastus selgitustaotlusele JL
2-8/53 02.09.2021 Avaldus SL
 Üles | Järgmine (20) »»» |  Viimane