Kirjavahetus
    Saabunud dokument
    Väljasaadetav dokument
Käskkiri
Leping
  Kirjavahetus Otsi
 Alla  | Järgmine (20) »»» |  Viimane
Reg-nr Reg-kuupäev Pealkiri  Kasvav Saatja / Saaja
1-14/10 12.05.2021 Taotlus ühiskasutatava tee sulgemiseks Türi Vallavalitsus
3-8/9 12.05.2021 Türi valla 202 2 . aasta eelarve koostamise ajakava, tingimused ja vormid Türi Vallavalitsus
3-8/8-1 12.05.2021 Türi valla 2021. aasta eelarve reservfondist raha eraldamine Türi Vallavalitsus
3-8/8 04.05.2021 Taotlus reservfondist raha saamiseks Türi Vallavalitsus
2-11/7 30.04.2021 Avaldus  
2-11/6 29.03.2021 Avaldus  
2-11/5 10.03.2021 Avaldus  
2-11/4 02.03.2021 Avaldus  
3-8/2 25.02.2021 Türi Raamatukogu kasutuskõlbmatute teavikute kustutamise akti kinnitamine Türi Vallavalitsus
2-11/1 19.01.2021 Avaldus  
3-8/29-1 23.12.2020 Türi valla 2020. aasta eelarve reservfondist raha eraldamine Türi Vallavalitsus
3-8/29 17.12.2020 Taotlus reservfondist raha saamiseks Astrid Karpender
2-11/28 02.12.2020 Avaldus  
3-8/27 02.12.2020 Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Raamatukogu valduses oleva Türi vallale kuuluva vara mahakandmine Türi Vallavalitsus
2-11/26 02.11.2020 Avaldus  
2-11/25 02.11.2020 Avaldus  
2-11/24 23.10.2020 Avaldus  
2-11/23 15.10.2020 Avaldus  
3-8/22 15.10.2020 Türi Raamatukogu valduses oleva Türi vallale kuuluva vara mahakandmine Türi Vallavalitsus
3-8/21 15.10.2020 Türi valla vara ja kohustuste aastainventuuride korraldamine ning aastainventuuride tegemiseks ajutiste komisjonide moodustamine Türi Vallavalitsus
 Üles | Järgmine (20) »»» |  Viimane