Akt
    Asjaajamise ja vara üleandmine-vastuvõtmine
    Europarlamendi valimiste aktid
    Kaeveala ülevaatuse akt
    Maa maksustamishinna määramise aktid
    Rahvaküsitluse korraldamisega seotud aktid
    Teenistusliku järelevalve ja ametiasutuse kontrollaktid
    Valimisjaoskonna komisjoni aktid (alates 2013)
    Valla valimiskomisjoni aktid
    Varade arvestusega seotud aktid
Ametniku haldusakt
    Haldusakt - kaeveluba
    Haldusakt - korraldatud olmejäätmevedu
    Haldusakt - raieluba
    Haldusakt - sundvalduse seadmine
    Haldusakt- projekteerimistingimused
    Haldusakt- tee kasutamisega seotud haldusakt
Kirjavahetus
    Saabunud dokument
    Väljasaadetav dokument
Käskkiri
Leping
Müügipilet
    Asutus kauplejana
    Juriidiline isik kauplejana
Protokoll
    Noortevolikogu protokoll
    Noortevolikogu valimiskomisjoni protokoll
    Rahvaküsitluste korraldamise komisjon
    Türi valla korruptsioonivastane erikomisjon
    Valitsuse ajutine komisjon
    Valitsuse huvihariduse komisjon
    Valitsuse istung
    Valitsuse jäätmeveo korraldamise komisjon
    Valitsuse komisjon konkursiks Kaunis koduvald
    Valitsuse kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö komisjon
    Valitsuse põhivara hindamise komisjon
    Valitsuse sotsiaalteenuste komisjon
    Valla kriisikomisjon
    Valla valimisjaoskonna komisjon (2009)
    Valla valimisjaoskonna komisjon (alates 2013)
    Valla valimiskomisjon
    Vallavanema alaline komisjon
    Volikogu eelarve- ja arenduskomisjon
    Volikogu eestseisus
    Volikogu haridus- ja noorsookomisjon
    Volikogu istung
    Volikogu kultuuri- ja spordikomisjon
    Volikogu majandus- ja turvalisuskomisjon
    Volikogu revisjonikomisjon
    Volikogu seltsitegevus- ja maaelukomisjon
    Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjon
Sisekontrolli dokumendid
    Sisekontrolli lõpparuanne
Valla valimiskomisjoni otsused
Vallasekretäri valimisjuhised
Volikiri
Volikogu istungi ettevalmistamine
    volikogu istungi informatsioon
    volikogu istungi määruse eelnõu
    volikogu istungi otsuse eelnõu
    volikogu istungi päevakord
Õigusakt
    Valitsuse korraldus
    Valitsuse määrus
    Volikogu määrus
    Volikogu otsus
  Valitsuse kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö komisjon Otsi
 Alla  | Järgmine (1) »»» |  Viimane
Reg. nr Komisjoni nimetus Istungi kp Päevakord, teema või pealkiri  Kasvav Fail (alates 05.04.2010)
2-3.5/7 Türi valla 2021. aasta eelarvest kultuuri-, spordi-ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotluste menetlemise komisjon 18.06.2021 II poolaasta taotluste menetlemine Protokoll.asice (78KB) 
2-3.5/6 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotluste menetlemise komisjon 15.12.2020 Tähtajaks laekunud 2021. a I poolaasta taotluste läbivaatamine ning vallavalitsusele rahaeraldamise ettepanekute tegemine Turi_valla_2021_aasta_eelarvest_kulaliikumise_ja_seltsitegev...asice (91.6KB) 
2-3.5/6 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotluste menetlemise komisjon 08.06.2020 2020. aasta II poolaasta taotluste menetlemine Turi_valla_2020_aasta_eelarvest_kulaliikumise_ja_seltsitegev...asice (111.2KB) 
2-3.5/5 Türi valla 2020. aasta eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotluste menetlemise komisjon 16.12.2019 Tähtajaks laekunud 2020. a I poolaasta taotluste läbivaatamine ning vallavalitsusele rahaeraldamise ettepanekute tegemine  
2-3.5/4 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotluste menetlemise komisjon 01.07.2019 Türi valla 2019. aasta eelarvest külaliikumise ja seltsitegevuse edendamiseks raha eraldamine Protokoll_nr_4.pdf (646.3KB)
2-3.5/2 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks taotluste menetlemise komisjon 13.06.2018 Teise poolaasta taotlused Protokoll2018-2.bdoc (220.1KB) 
2-3.5/1 Kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks taotluste menetlemise komisjon 16.02.2018 Esimese poolaasta taotlused ja 2018. aasta tegevustoetus Protokoll2018-1.doc (251.5KB)
2-3.5/8 Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks külaliikumise ja seltsitegevuse toetuste taotluste menetlemise komisjon 16.06.2017 II poolaasta taotluste menetlemine Protokoll_2017_2.odt (179.8KB)
2-3.5/7 Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks külaliikumise ja seltsitegevuse toetuste taotluste menetlemise komisjon 13.02.2017 2017. aasta I poolaasta üritused ja tegevustoetuste taotlsute menetlemine Protokoll_7_2017_1.odt (185.2KB)
2-3.5/6 Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi-, haridus- ja noorsootöö edendamiseks külaliikumise ja seltsitegevuse toetuste taotluste menetlemise komisjon 20.06.2016 MTÜ-de 2016. aasta II poolaasta taotluste menetlemise ning vallavalitsusele rahastusettepanekute tegemine Protokoll_6_2016.odt (181.6KB)
2-3.5/2 Türi valla eelarvest külaliikumise ja seltsitegevuse edendamise toetuste taotluste menetlemise komisjon 12.06.2014 Tähtajaks laekunud II poolaasta taotluste läbivaatamine ja vallavalitsusele rahaeraldamise ettepanekute tegemine Protokoll_2_2014.odt (223.4KB)
2-3.5/1 Türi valla eelarvest külaliikumise ja seltsitegevuse edendamise toetuste taotluste menetlemise komisjon 26.02.2014 I poolaasta taotluste läbivaatamine ning toetuste eraldamiseks vallavalitsusele ettepanekute tegemine Protokoll_1_2014.odt (128.4KB)
2-3.5/3 Türi valla eelarvest külaliikumise ja seltsitegevuse edendamise toetuste taotluste menetlemise komisjon 07.06.2013 Toetuste eraldamine 2013. aasta II poolaastaks Protokoll_nr_3.odt (126KB)
2-3.5/2 Türi valla eelarvest külaliikumise ja seltsitegevuse edendamise toetuste taotluste menetlemise komisjon 28.01.2013 2013. aasta I poolaasta taotluste läbivaatamine ja rahastuse osas vallavalitsusele ettepanekute tegemine Protokoll 2, 28.01.2013.doc (230KB)
2-3.5/1 Türi valla eelarvest külaliikumise ja seltsitegevuse edendamise toetuste taotluste menetlemise komisjon 06.06.2012 2012. aasta II poolaasta taotluste läbivaatamine ja rahastuse osas vallavalitsusele ettepanekute tegemine Protokoll nr 1, 06.06.2012.doc (219KB)
2-3.5/6 Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks taotluste menetlemise komisjon 16.02.2012 2012. aasta tegevustoetuste ning I poolaasta ürituste toetamise taotluste menetlemine ja rahastuse osas vallavalitsusele ettepanekute tegemine Protokoll nr 6, 16.02.2012.doc (246KB)
2-3.5/5 Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks taotluste menetlemise komisjon 08.06.2011 2011. a II poolaasta ürituste ja ühistegevuse korraldamiseks toetuste taotluste läbivaatamine ja vallavalitsusele rahaeraldamise ettepanekute tegemine Protokoll nr 5.doc (215KB)
2-3.5/4 Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks taotluste menetlemise komisjon 25.01.2011 2011. a tegevustoetuse ja I poolaasta ürituste korraldamise toetuse taotluste läbivaatamine ning raha eraldamise ettepanekute tegemine Protokoll nr 4.doc (225.5KB)
2-3.5/3 Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks taotluste menetlemise komisjon 10.11.2010 15. juuni 2010 korralduse nr 459 muutmiseks ettepaneku tegemine (seoses MTÜ Oisu Kultuuri ja Arengu Seltsi esitatud lepingu muutmise avaldusega) Protokoll nr 3.doc (184KB)
2-3.5/2 Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotluste menetlemise komisjon 10.06.2010 2010.aasta II poolaastaks planeeritavate ürituste- ja projektitoetuste taotluste läbivaatamine ja vallavalitsusele rahaeraldamise ettepanekute tegemine Protokoll nr 2.doc (216.5KB)
 Üles | Järgmine (1) »»» |  Viimane